Większa wydajność

wydajność_małyCzy aby zwiększyć wydajność należy skracać czas operacji?

Takie pytanie usłyszałem podczas pracy w jednej z firm produkcyjnych wytwarzającej produkty elektroniczne.

To jest bardzo dobre pytanie i nie wiele osób zastanawia się w ogóle nad tym zagadnieniem, najczęściej dążenia osób usprawniających produkcję skupiają się na skracaniu czasu operacji.

Ale do rzeczy o co chodzi:

Całkowity czas produkcji, czyli czas od momentu gdy materiał zostaje zwolniony do produkcji do chwili, gdy opuszcza on zakład w gotowym wyrobie, można podzielić na cztery składowe:

1. Czas nastawiana maszyn, czas przygotowawczy: dana część, która ma być przetwarzana czeka na to, aż zasób będzie gotowy, by nad nią pracować.

2. Czas procesu produkcji, czas technologiczny, w trakcie którego dana część przybiera nową, bardziej wartościową formę.

3. Czas kolejkowania: w tym czasie dana część znajduje się w kolejce przed zasobem, który obrabia inne części.

4. Czas oczekiwania , ale nie na zasób tym razem na inną część, wspólnie z którą dany detal ma być zmontowany (spakowany, ipt..).

Czas przygotowawczy i technologiczny to zaledwie niewielka część całkowitego czasu produkcji danego wyrobu.

Najdłuższy jest czas kolejkowania i czas oczekiwania na montaż- stanowią one łącznie przeważającą większość czasu przebywania detalu na terenie zakładu.

W przypadku części przechodzących przez wąskie gardło, przeważa czas kolejkowania. Jeśli natomiast chodzi o części nie przechodzące przez wąskie gardło, większość czasu to czekanie na montaż, leżą one bowiem i czekają na części z wąskich gardeł.

W obu tych przypadkach o długości oczekiwania decyduje wąskie gardło.

Z tego z kolei wynika że wąskie gardła decydują zarówno o wielkości zapasów, jak i o przerobie.

A wiec co się stanie jeśli zmniejszy się o połowę wielkość obecnie przetwarzanych partii?

Jeśli się je zmniejszy, zmaleje również o połowę czas potrzebny do wykonania jednej partii, a to oznacza, że zmniejszy się o połowę czas kolejkowania, oraz czas oczekiwania na montaż.

Skracając o połowę każdy z tych czasów, skracamy mniej więcej o tyle samo czas całkowity, przez jaki dany detal znajduje się na terenie zakładu, a gdy to następuje wówczas zmienia się całkowity czas realizacji zamówienia.

Wracając do pytania postawionego na początku: Czy aby zwiększyć wydajność należy skracać czas operacji?
Odpowiedź może brzmieć ” niekoniecznie, można zmniejszyć wielkość partii”