Zadzwoń: + 48 694 452 380 - mail: biuro@akademia.produkcji.pl

Zarządzanie czasem w duchu Kaizen

szkolenie warsztatowe dwudniowe

Niczego nie mamy tak mało, jak czasu.
Zenon z Kition

Cel szkolenia

Czas to wspaniały, ale ograniczony i nieodnawialny zasób. Może być zarówno naszym przyjacielem, jak i wrogiem.
Nie możemy go zmagazynować, zatrzymać, cofnąć, przyspieszyć, spowolnić, kupić, sprzedać, wyprodukować, rozmnożyć, pożyczyć… Co zatem możemy zrobić, żeby go nie zmarnować? Jak identyfikować i unikać złodziei czasu? Kiedy czas jest dla nas sprzymierzeńcem, a kiedy wrogiem?
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami mądrego wykorzystania czasu. W tym celu trenerka przybliży zarówno zasady, jak i instrumenty pozwalające sprawniej działać, lepiej organizować swoje życie i pracę, czy też upraszczać i tak już skomplikowane procesy; omówi również zasady i instrumenty filozofii Kaizen pozwalające uzyskiwać spektakularne oszczędności w zakresie czasu. Nie możemy jednak zapominać o szacunku dla swojego zdrowia oraz wypoczynku. Nie staramy się bowiem być bardziej efektywni po to, by pracować więcej, dłużej, ciężej, ale żeby mieć czas na odpoczynek, czas dla siebie i rodziny. Efektywne zarządzanie czasem to antidotum na wszechobecną pandemię przemęczenia.
Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość brania udziału w grach i zabawach, mających na celu między innymi wypracowanie nawyków efektywnego działania oraz poprawy własnego warsztatu pracy, by lepiej gospodarować czasem, jaki pozostaje nam do dyspozycji. Każdy z nas wszak ma do dyspozycji 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, co daje nam 168 godzin w tygodniu. Wartość czasu każdego z nas jest jednak inna. Jak go wycenić i dlaczego warto nim dysponować tak, jak pieniędzmi?
Słuchacze będą mieli możliwość wypracowania własnej strategii efektywnego zarządzania czasem, motywacji, „walki” ze stresem, wzbogaconej o pomysły na to, jak stawić czoła „tsunami informacyjnemu”, jak poradzić sobie w świecie nadmiaru, czy jak efektywnie rozwijać swoje kompetencje mając do dyspozycji ograniczone zasoby, w tym i, a może szczególnie zasób czasu. Efektywne zarządzanie czasem to robienie właściwych rzeczy, we właściwym czasie –bo najgorzej, jest robić najlepiej coś, czego nie trzeba robić wcale.

Wszyscy mamy dwa życia.
To drugie zaczyna się w chwili, gdy uświadomimy sobie, że mamy tylko jedno.
Konfucjusz

Program

I. Czas i jego znaczenie w naszym życiu; wycena wartości czasu

II. Złodzieje czasu i efektywności

III. Planowanie celów i zadań
1. Zasady i instrumenty efektywnego planowania celów
2. Cele według Briana Tracy
3. Metoda SMART
4. Reguła Pareto
5. Analiza ABC
6. Problem prokrastynacji i Prawo Parkinsona
7. Reguła 60:40
8. Macierz Eisenhowera
9. Metoda ALPEN

IV. Jak walczyć z tsunami informacyjnym i uzależnieniem od informacji

V. Moja własna strategia zarządzania czasem
1. Zasady filozofii Kaizen – upraszczaj, życie i tak jest wystarczająco skomplikowane
2. Efektywne zarządzanie projektami
3. Checklist
4. 5S – zasady zarządzania stanowiskiem pracy
5. 5 x Dlaczego?
6. Zarządzanie wizualne
7. Diagram Spaghetti
8. Diagram Ishikawy
9. Osobisty SWOT
10. Jak poruszać się w epoce nadmiaru – minimalizm, walka z marnotrawstwem i upraszczanie, w służbie oszczędzania czasu
11. Zasada OATS

VI. Znaczenie rytuałów

VII. Zrób sobie przerwę – pośpiech a kreatywność

VIII. Wspomaganie zarządzania czasem
1. Efektywna nauka
2. Mind Mappig
3. Szybkie czytanie

IX. Podsumowanie i dyskusja

Nie mamy dość czasu, żeby zrobić wszystko,
ale mamy wystarczająco dużo czasu, żeby zrobić to, co najważniejsze.
Brian Tracy

Co mogę zrobić?

Już dzisiaj zdecydować się na udział w szkoleniu z efektywnego zarządzania czasem w duchu Kaizen

Bo w życiu możesz zrobić wszystko, ale nie wszystko na raz 😊

 

Trener prowadzący szkolenie

Iwona Burka – Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni praktyk w zakresie wdrażania systemów zarządzania w organizacjach, wykładowca akademicki, konsultant, trener biznesu, uczestnik wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, autor i współautor licznych publikacji z zakresu systemów zarządzania, filozofii Kaizen i koncepcji Lean Management, w tym książki „Lean Service w teorii i praktyce” poświęconej problematyce „walki” z marnotrawstwem w organizacjach usługowych. Ma na swoim koncie uczestnictwo w uczelnianych projektach badawczych, komitetach naukowych konferencji i kongresów oraz projektach biznesowych.

Doskonalenie, ulepszanie, upraszczanie – to jej pasja. Każdego dnia stara się poprawiać choć odrobinę swoją produktywność, być bardziej efektywna w działaniu, stara się zarażać nieuleczalną chorobą, jaką jest nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji i zdobywanie nowej wiedzy.

Wybrane obszary badań i rozważań, oraz pracy szkoleniowej i wykładowczej:

– szeroko pojęte upraszczanie, obejmujące m.in. struktury organizacyjne, cele, zasady, procesy, relacje, systemy, komunikację, ścieżki decyzyjne, dokumentację i zapisy, metody i instrumenty, zasoby…

– Kaizen personalny – zrównoważony rozwój osobisty w duchu Kaizen

– Lean Service – bo każda z organizacji, nawet ta typowo produkcyjna, realizuje procesy usługowe

– Lean Office – „szczupłe” biura

– zarządzanie czasem w duchu Kaizen – wyzwaniem w dzisiejszym świecie, świecie nadmiaru (szczególnie informacji) jest niemarnotrawienie zasobów, w tym tego najważniejszego – czasu – niczego bowiem nie mamy tak mało jak czasu

– zarządzanie wiedzą; zarządzanie informacją w organizacjach (i w życiu prywatnym)

– instrumenty identyfikowania i minimalizowania marnotrawstwa w organizacjach

– Lean Environment, Lean Energy – Lean and Green

– Agile/Lean Documentation – projektowanie efektywnej dokumentacji sterującej w organizacjach

– efektywna edukacja

– omijanie pułapek i barier, które stawia przed nami nasz MÓZG – narząd wspaniały, ale jak się okazuje omylny, chaotyczny, bałaganiarski… a do tego samolubny i egocentryczny