Zadzwoń: + 48 694 452 380 - mail: biuro@akademia.produkcji.pl

Lean Manufacturing -szczupłe zarządzanie produkcją.

Szczupłe zarządzanie produkcją – Lean Manufacturing

Szkolenie trzydniowe 

Proponowane szkolenie zostało  przygotowane w formie warsztatów podczas których teoretyczne zasady koncepcji Lean Manufacturing przeplatają się z grą symulacyjną „Zorganizowany świat wytwarzania” , oraz przykładami zastosowań z firm produkcyjnych liderów w swojej branży. Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom warsztatu praktyczne przećwiczenie narzędzi Lean oraz materiału dydaktycznego:

 • Zrozumienie struktury kosztów w firmie i ich wpływu na zysk
 • Poszukiwanie strat w procesach wytwarzania i magazynowania
 • Prawidłowe zorganizowanie stanowiska pracy z wykorzystaniem systemu 5S
 • Efektywnego planowania produkcji metodą Kanban
 • Zrozumienie zasad prawidłowego przepływu materiału i informacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • Poznanie sposobów zarządzania wizualnego i efektywnego sterowania procesem według prostych sygnałów

Atuty szkolenia:

 • Interaktywny charakter szkolenia prowadzony w formie warsztatów przeplatanych grą symulacyjną
 • Wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie prowadzącego eksperta- praktyka
 • Koncentracja na wykorzystywaniu wiedzy w praktyce
 • Liczne przykłady wykorzystania narzędzi Lean w różnych organizacjach

 gra symulacyjna lean_1

Program szkolenia

Pierwszy dzień:                                                                                                                           

 1. Wprowadzenie – cele szkolenia
 2. Strategie i założenia Lean Manufacturing
  • Historia Lean
  • Zysk a koszty
  • Praca grupowa i proaktywność
  • Rola lidera – zarządzanie przez dawanie wsparcia
  • Identyfikacja strat – 7 strat
 3. Gra symulacyjna – część I
 4. System 5S- organizacja miejsca pracy
  • Ćwiczenie na zrozumienie przydatności 5S
  • Zasady pracy w oparciu o 5S
  • Etapy wdrożenia sytemu 5S
  • Praktyki z różnych organizacji
 5. Ciągłe doskonalenie – Kaizen
  • Idea Kaizne
  • Przykłady doskonalenia z różnych organizacji
  • Kaizny indywidualne, grupowe, warsztaty Kaizen
  • Nagradzanie za pomysły
  • Ćwiczenie – zgłaszanie i ocena Kaizenów na potrzeby poprawy procesów gry symulacyjnej
  • Poka-yoke
 6. OEE – pomiar efektywności wykorzystania wyposażenia
  • Zastosowanie i cele OEE
  • Ćwiczenie – obliczanie OEE
  • Sposoby zbierania danych, analiza i postępowanie z informacjami.

Drugi dzień:                                                                                                                                

 1. Standaryzacja pracy
  • Ćwiczenie „samoloty – od chaosu do doskonalenia”
  • Korzyści wynikające z standaryzacji
  • Elementy standaryzacji
  • Narzędzia standaryzacji
  • Zasady dobrej standaryzacji
 2. VSM – Mapowanie strumienia wartości – identyfikacja marnotrawstwa i wyznaczenie celu
  • Metodologia postępowania w VSM
  • Symbole i elementy graficzne mapy
  • Ćwiczenie – „Mapa stanu obecnego”- tworzenie VSM do procesu z gry symulacyjnej
 3. SMED- redukcja czasu przezbrojenia
  • Metodologia i narzędzia używane w SMED
  • Ćwiczenie- analiza z użyciem materiału wideo procesu przezbrojenia z gry symulacyjnej, stworzenie instrukcji przezbrojenia.
 4. Gra symulacyjna – część II

Trzeci dzień:                                                                                                                                

 1. Proces przepływu materiału i informacji według filozofii Lean Manufacturing
  • Przepływ jednej sztuki
  • System push a system pull
  • Czas taktu, czas cyklu
  • Balansowanie obciążenia
  • System Kanban
 2. Gra symulacyjna – część III
 3. Narzędzia rozwiązywania problemów
  • PDCA
  • 5W2H
  • 5xWhy
  • Burza mózgu, Philips 623
  • Diagram Ishikavy
  • Plan działania
  • Arkusz A3
 4. Gra symulacyjna – część IV
 5. Podsumowanie szkolenia

 

Opis gry

Jedną z najważniejszych spraw w edukacji szczupłego wytwarzania jest ukształtowanie myślenia w kategoriach Lean. Myślenie w kategoriach Lean to ciągłe dążenie do doskonalenia procesów przez poszukiwanie źródeł marnotrawstwa, i wykorzystywanie określonych narzędzi.

Szkolenia teoretyczne przekazują szczegółową wiedzę o stosowaniu narzędzi, natomiast gra symulacyjna procesu produkcyjnego umożliwia uczestnikom wypróbowanie na żywym organizmie skuteczności tych narzędzi.

Każdemu z uczestników gry zostają przypisane role. Kierownik, pracownik produkcji, pracownik transportu, księgowy, magazynier materiału i magazynier wyrobów gotowych, planista, itp…

gra symulacyjna lean_2

Zadaniem symulowanego procesu jest produkcja wyrobów w taki sposób aby spełnić oczekiwania klienta i osiągnąć zysk z działalności. Na pierwszy rzut oka produkcja wyrobu gotowego jest prosta, ale jak okazuje się w praktyce, na każdym etapie produkcji można popełnić błąd. Zapasy materiału, półproduktu i wyrobu gotowego wpływają na wynik finansowy.

Symulacyjna  odzwierciedla zarówno przepływ materiału, jak i przepływ informacji w systemie

produkcyjnym. Pracownicy na poszczególnych stanowiskach posiadają instrukcje pracy – instrukcje wykonywania poszczególnych operacji. Wykorzystują również odpowiednie dokumenty, formularze, jak np. zlecenie produkcyjne, przewodnik produkcyjny, kartę niezgodności, rejestr wyrobów niezgodnych itp. Stanowiska na linii produkcyjnej są również rozmieszczone w zdawałoby się optymalny sposób.

Gra symulacyjna pokazuje, że to, co wydaje się być dobrą organizacją produkcji, wcale nie musi przynosić już tak dobrych efektów. Podczas gry symulacyjnej realizowane są kolejne zlecenia produkcyjne, a po określonym czasie oceniana jest wydajność, koszty i zyski wypracowane w symulacji.

W poszczególnych etapach gry następuje analiza oparta o następujące narzędzia i metody Lean:

– praca zespołowa dla uzyskania lepszych efektów doskonalenia organizacji procesu produkcyjnego

– chronometraż dla ustalenia czasów wykonywania operacji oraz operacji realizowanych

w trakcie przezbrojenia

– mapowanie strumienia wartości dla zobrazowania przepływu materiałów i informacji

– SMED dla skrócenia czasu przezbrajania

– 5S dla poprawy organizacji stanowisk pracy oraz funkcjonowania magazynu części – elementów do

montażu

– bilansowanie stanowisk pracy poprzez wyrównywanie czasów wykonywania operacji montażowych na

poszczególnych stanowiskach

– karty KANBAN i system ssący typu supermarket dla

ograniczenia wielkości zapasów produkcji w toku

– przepływ ciągły, tam gdzie jest to możliwe, dla wyeliminowania zapasów pomiędzy stanowiskami pracy

– kolejka FIFO dla ustalenia kolejności realizacji zleceń produkcyjnych

– wizualizacja dla zapewnienia szybkiej oceny sytuacji występującej na stanowiskach pracy

– rozwiązania typu Poka Yoke dla zapobiegania błędom popełnianym w trakcie realizacji procesu montażowego

Po analizie i dyskusji w grupie okazuje się, że staje się możliwe to, co na pierwszy rzut oka wydawało się być niemożliwe. Okazuje się, że po rozwiązaniu problemów występujących w procesie oraz po reorganizacji stanowisk pracy możliwe staje się znaczne zwiększenie wydajności, zmniejszenie kosztów a przez co osiągnięcie zysku.

gra symulacyjna lean_3

Symulacja przeprowadzona w czasie gry nie generuje rzeczywistych kosztów, dzięki czemu uczestnicy gry

mogą swobodnie wdrażać swoje pomysły. Prowadzący grę czasem nawet pozwala na zastosowanie rozwiązania, o którym wie, że przyniesie ono negatywne skutki, ale lepiej, żeby uczestnicy nauczyli się na własnych błędach w trakcie gry symulacyjnej, jakich rozwiązań, w jakiej sytuacji nie należy stosować, niż mieliby to robić w swoim miejscu pracy.

Inne informacje:

Czas trwania szkolenia:

24 h szkoleniowych (3x 8h)

 

 

 

 

Zobacz również