Zadzwoń: + 48 694 452 380 - mail: biuro@akademia.produkcji.pl

VSM – Mapowanie Strumienia Wartości.

VSM – Mapowanie Strumienia Wartości

Szkolenie dwudniowe

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z metodologią Value Stream Mapping. Uczestnicy poprzez pracę warsztatową na symulowanych procesach produkcyjnych będą mogli samodzielnie zmierzyć się z trudnościami występującymi podczas budowania mapy.

Uczestnicy  poznają również techniki planowania zmian oraz organizacji i koordynowania wdrażanych projektów usprawniających.

Program szkolenia                                                                                                             

Dzień I 

Wprowadzenie 

 • Lean Manufacturing, podstawowe założenia, charakterystyka koncepcji
 • dlaczego zaczynamy od budowy mapy strumienia wartości? – idea mapowania
 • charakterystyka marnotrawstwa
 • definicja strumienia wartości i wartości dodanej

Value Stream Mapping – niezbędne informacje

 • przykładowe mapy
 • definicje, parametry i ikony wykorzystywane podczas budowania map
 • etapy VSM: VSA (Value Stream Analysis), VSD (Value Stram Designing), VSP (Value Stream Plan)
 • podział na strumienie wartości
 • wybór rodziny produktów
 • zebranie wiarygodnych danych
 • mapowanie przepływu informacji w strumieniu

Część warsztatowa:

VSA – diagnoza stanu istniejącego na podstawie symulowanej fabryki, tworzenie mapy wspólnie z uczestnikami szkolenia.

 • stan strumienia wartości w konkretnej chwili, dla reprezentanta i przeciętnego zapotrzebowania,
 • charakterystyka procesów,
 • charakterystyka kluczowych dostawców strumienia wartości,
 • charakterystyka kluczowych klientów lub grupy klientów strumienia wartości. 

Dzień II

Optymalizacja procesów

wykorzystanie narzędzi Lean do optymalizacji procesu , m.in. projektowanie przepływu, organizacja stanowisk/gniazd wg Czasu Taktu (Taktu Klienta), OPF (przepływ jednej sztuki), system ssący, poziomowanie produkcji (Heijunka)

Analiza mapy stanu istniejącego

analiza i poszukiwanie możliwości zwiększenia efektywności strumienia wartości.

Część warsztatowa: VSD

projektowanie wizji stanu przyszłego, budowa mapy wraz z uczestnikami na podstawie wypracowanych wcześniej rozwiązań.

 • budowa strategii produkcyjno-logistycznej
 • budowa systemu realizacji zleceń produkcyjnych
 • określenie zasad obsługi klientów, planowania, zaopatrywania, zarządzania zapasami i przepływem w procesie wytwórczym

Część warsztatowa: VSP

 • długoterminowy i krótkoterminowy plan doskonalenia i wdrożenia rozwiązań
 • organizowanie grup i sesji Kaizen.
 • powszechnie błędny i rudności w implementacji
  • praktyczne wskazówki implementacji systemu