Zadzwoń: + 48 694 452 380 - mail: biuro@akademia.produkcji.pl

tpm zdjęcie

Cele warsztatów

 Warsztat zarządzania parkiem maszynowym opartej na systemie Total Preventive Maintenance. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają teoretycznej zagadnienia TPM a w trakcie warsztatów wykorzystają wiedzę samodzielnie wykonując plan przeglądu wybranej maszyny parku maszynowego przedsiębiorstwa

Metodyka szkolenia

Proponowana metoda szkolenia ma na celu rozwój praktycznych umiejętności uczestników.
Stosowana metoda umożliwia zastosowanie nabytych umiejętności bezpośrednio po powrocie na miejsce pracy oraz osiągnięcie zamierzonej celami szkolenia zmiany bezpośrednio na stanowisku pracy.
Szkolenia prowadzone są z założenia w niedużych grupach (5-15 osób), co pozwala na maksymalną indywidualizację nauki w ramach pracy zespołu szkoleniowego oraz pełne wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń uczestników szkolenia.
Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują komplet materiałów dydaktycznych w formie podręcznikowej, stanowiący użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć szkoleniowych, jak i w późniejszej pracy zawodowej.
Szkolenie opiera się na wzajemnie uzupełniających się elementach:

 • Odniesienie do praktycznych doświadczeń – uczestnicy szkolenia dzielą się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami w omawianym zakresie.
 • Uczenie w praktyce – po wykładach teoretycznych uczestnicy stosują poznane narzędzia Lean w praktycznych ćwiczeniach.
 • Rzetelna ocena – rezultaty warsztatów są oceniane i każdorazowo komentowane przez Trenera i grupę. Ocenie podlega praktyczne wykorzystanie narzędzi Lean oraz możliwości wykorzystania na stanowisku pracy

Program warsztatów

1. „Utrzymanie Ruchu” w tradycyjnym ujęciu – uczestnicy w panelu dyskusyjnym ocenią skuteczność działań UR w przedsiębiorstwie, poddana zostanie wzajemnej ocenie wiedza na temat systemu zarządzania parkiem maszynowym w tym procedurom eskalacji problemów, raportowania i wdrażania środków zaradczych.

Podstawowe zagadnienia rundy:

 • Wstęp do TPM – zarys historyczny, ewolucja zmian
 • Dział Utrzymania Ruchu w strukturach przedsiębiorstwa
 • Skuteczność DUR w kontekście realizacji założeń i celów biznesowych przedsiębiorstwa

2.    Kluczowa maszyna w procesie – uczestnicy poznają definicję „Kluczowej maszyny” w procesie, przedstawione zostaną metody definiowania i wyznaczania maszyn kluczowych dla wydajności, jakości procesu, omówione zostaną podstawowe założenia dotyczące zarządzania kluczowymi maszynami.

Podstawowe zagadnienia rundy:

 • Definicja „kluczowej maszyny”
 • Definiowanie i kryteria wyznaczania „kluczowych maszyn” w kontekście „strumienia przepływu wartości” „wpływu dla klienta” oraz „niezawodności procesu produkcji”
 • Ustalenie strategii postępowania wobec „maszyn kluczowych”

3.    Części zamienne – zarządzanie, uczestnicy poznają metodologię zarządzania częściami zapasowymi, procesy ustalania poziomu zapasów, obiegu w procesie, standaryzacji działań.

Podstawowe zagadnienia rundy:

 • Definiowanie podstawowych zagadnień (miejsce składowania, częstotliwość zużycia, obciążenie pracą, koszt, wpływ na funkcjonowanie układu)
 • Budowanie procesu odpowiedzialności zarządzania narzędziami

4.    Organizacyjna forma Utrzymania Ruchu – Budowa skutecznej struktury UR jako podstawy działań prewencyjnych. Uczestnicy zapoznają się z systemem UR jako jednostką proaktywną realizującą w zdecydowanej większości działania prewencyjne kosztem działań naprawczych.

Podstawowe zagadnienia rundy:

 • Rola UR w procesie produkcji przedsiębiorstwa
 • Definiowanie podstawowych czynności utrzymania maszyny w celu zapewnienia wymaganego stanu
 • Podział czynności pomiędzy pracowników UR a pracowników produkcji – wprowadzenie do Autonomicznego Utrzymania Ruchu Formy funkcjonowania działów UR
 • Wskaźniki monitorujące zdolności produkcyjne i skuteczności działań służ UR (MTBF, KPI, OEE)Podstawowe zagadnienia rundy:

5.    Zarządzanie planowaną konserwacją (TPM) –. Uczestnicy zapoznają się z metodologią zarządzania parkiem maszynowym opartym na założeniach TPM.  Zbudują plan TPM dla wybranej „kluczowej maszyny” procesu.

 • Praktyczny warsztat budowy planu TPM dla wybranej maszyny

 

Warunki Organizacyjne

Czas trwania:

Opcja Standard: 2 dni/16h zawiera szkolenie teoretyczne zgodnie z w/w programem, warsztaty praktyczne na wybranym przez klienta stanowisku produkcyjnym (produkcie)

Opcja Grand: 3-4 dni/24-32h Szkolenie zgodne z w/w programem, budowa planu konserwacji wybranej maszyny, budowa planu dla rodziny maszyn lub wyodrębnionego działu produkcji

Opcja „TPM dla całego parku maszynowego”, szkolenie dla dedykowanego personelu:

do uzgodnienia

 Miejsce: Sala konferencyjna, hala produkcyjna, miejsce wskazane przez klienta.