Zadzwoń: + 48 694 452 380 - mail: biuro@akademia.produkcji.pl

Teoria Ograniczeń – Zarządzanie metodą: Werbel-Bufor-Lina.

Teoria Ograniczeń – Zarządzanie metodą: Werbel-Bufor-Lina

Szkolenie dwudniowe

Cel szkolenia
Te 2-dniowe warsztaty przeznaczone są dla osób  zainteresowanych poznaniem rozwiązań Teorii Ograniczeń (TOC) w obszarze zarządzania produkcją – znanych jako Drum-Buffer-Rope (DBR), oraz zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań TOC w swojej strategii w celu uzyskania większej konkurencyjności.

Opis szkolenia
Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych praktyków TOC. Uczestnicy kursu za pomocą komputerowych symulacji, ćwiczeń oraz dyskusji poznają dogłębnie zasady Zarządzanie Metodą Werbel-Bufor-Lina.

Korzyści
Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie:

 • posiądą praktyczną wiedzę związaną z podstawowymi zasadami TOC, umożliwiającą zastosowanie tych zasad w swoich organizacjach
 • zrozumieją kluczowe problemy rozwiązywane przez TOC oraz będą w stanie porównać je z problemami w swoich organizacjach
 • zrozumieją w jaki sposób TOC DBR radzi sobie ze zdiagnozowanymi problemami
 • poznają połączenie pomiędzy TOC jako systemem zarządzającym globalną architekturą przedsiębiorstwa oraz dwoma najważniejszymi strategiami udoskonaleń: LEAN i Six Sigma, a także w jaki sposób można połączyć je ze sobą (TLS: TOC-LEAN-SixSigma)
 • poznają podstawy zarządzania buforami – wykorzystania czasu, miejsca oraz fizycznych zapasów w celu zlikwidowania negatywnych efektów związanych ze zmiennością w procesach
 • poznają rozwiązanie TOC dla dystrybucji (ang. TOC Solution for Distribution – Replenishment) oraz zrozumieją w jaki sposób TOC DBR współpracuje z tym rozwiązaniem i w jaki sposób wspólnie adresują problemy zarządzania środowiskiem Make-To-Order, Make-To-Stock oraz Purchase-To-Stock
 • zrozumieją w jaki sposób niedostosowanie całej organizacji do nowej strategii zarządzania (TOC) wpływa na osiągane rezultaty
 • poznają znaczenie IT we wdrożeniu TOC DBR oraz w jaki sposób technologia pozwala nam na „zakorzenienie” zmian w organizacji

Zawartość szkolenia
Kurs omawia:

 • podstawowe reguły TOC
 • wyjaśnia pojęcia: zależności, zmienności i ograniczeń w procesie
 • pięć kroków skupienia (ang. Five Focusing Steps)
 • rozróżnienie pomiędzy: zdolnościami produkcyjnymi, zabezpieczającymi, nadmiarowymi (ang. production, protective, excess capacity)
 • typy przepływu produkcji: V, A, T, I
 • zastosowanie TOC DBR do zarządzania przepływem produkcji
 • typy buforów oraz sposoby zarządzania buforami
 • sposoby zarządzania w środowisku Make-To-Order, Make-To-Stock
 • zintegrowane metody planowania i zarządzania
 • konieczność skupienia się organizacji na szerszej, globalnej perspektywie, a nie ograniczaniu się jedynie do lokalnych zasobów/zadań.

Zakres omawianego materiału nie jest ograniczony tylko do powyższych punktów i zależy również od uczestników szkolenia.

Kto powinien uczestniczyć w kursie
Kurs ten przeznaczony jest dla liderów, którzy pragną podjąć decyzję w sprawie implementacji rozwiązań Teorii Ograniczeń w swoich firmach. Zazwyczaj w kursie uczestniczą osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji (kadra zarządzająca, menadżerowie, liderzy) w celu sprawdzenia, a następnie zarekomendowania, czy metodologia TOC jest odpowiednia dla danej organizacji.

Inne informacje:
Czas trwania:
16 h szkoleniowych – 2 dni. Dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia do ustalenia przed szkoleniem.
Liczba uczestników:
Maksymalnie 12 osób – z względu na warsztatowy charakter szkolenia

Wymagania:
Uczestnicy kursu powinni posiadać ze sobą laptop’a z zainstalowanym systemem Windows oraz posiadać uprawnienia do zainstalowania na tym komputerze aplikacji.

Trener prowadzący szkolenie:
Konsultant, Lider projektów dostarczający ekspertyz opartych na Teorii Ograniczeń (TOC) i Lean (Lean Manufacturing). Z doświadczeniem zawodowym od  2000 roku.
Pracował jako menadżer programu MPCC w dużej międzynarodowej organizacji (TOC Multi-Project Critical Chain) odpowiedzialny za tworzenie, szkolenie i zarządzanie zespołem doskonalenia procesów.
Obecnie wdraża rozwiązania TOC w firmach produkcyjnych i środowiskach projektowych.
Specjalności: doskonalenie procesów, rozwój strategii i zarządzanie ludźmi
Metodologia: Teoria Ograniczeń (TP, MPCC, DBR), LEAN, DMAIC (SixSigma)

Pobierz program w PDF