Zadzwoń: + 48 694 452 380 - mail: biuro@akademia.produkcji.pl

Sterowanie zapasami – optymalizacja stanów magazynowych.

Cele i korzyści:

 • Otwarty po zajęciach kontakt telefoniczny do trenera celem prowadzenia konsultacji.
 • Identyfikacja rodzajów zapasów oraz poznanie metod mających na celu utrzymanie właściwej struktury zapasów i zapobieganiu powstawaniu zapasów zbędnych
 • Poznanie metod wyznaczania i planowania zapasów, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu obsługi klienta, zapewnieniu płynności produkcji i kontroli nad ich wielkością
 • Zrozumienie zalet, ograniczeń i wymogów MRP jako narzędzia do planowania zaopatrzenia
 • Poznanie metod analizowania i prognozowania popytu, zarządzania nim, oraz zrozumienie wpływu jakości prognoz na poziom zapasów i ich rotację

Adresaci

 • Kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych).
 • Kierownicy logistyki, zaopatrzenia
 • Specjaliści ds. zakupów
 • Osoby odpowiedzialne za prognozowanie popytu.

Program szkolenia:

Dzień 1

 1. Podstawowe informacje dotyczące zapasów jako wstęp do kolejnych rozważań
 • Istota potrzeby i przyczyn budowania i utrzymywania zapasów
 • Rodzaje zapasów
 • Struktura ilościowa zapasu cyklicznego, zabezpieczającego i nadmiernego
 • Koszty stałe i zmienne – budowania, utrzymywania i braku zapasów
 • Wskaźniki monitorujące poziom zapasów i proces zaopatrzenia
 1. Analiza popytu – diagnostyka danych historycznych jako pierwszy krok do tworzenia prognoz sprzedaży
 • Znaczenie popytu w gospodarce zapasami
 • Popyt zależny i niezależny
 • Znaczenie punktu rozdzielającego ze względu na umiejscowienie zapasów i termin realizacji zamówień klienta
 • Rodzaje zmian popytu – popyt stacjonarny, sezonowy, podlegający trendom
 • Analiza i klasyfikacja ABC / XYZ
 1. Prognozowanie popytu – racjonalne podejście do przewidywania przyszłych zdarzeń jako środek do właściwego zabezpieczenia potrzeb materiałowych
 • Tworzenie prognoz sprzedaży
 • Model naiwny
 • Modele średniej arytmetycznej
 • Wygładzanie wykładnicze – model Browna
 • Jakość procesu prognozowania
 • Mierzenie sprawdzalności prognoz

Dzień 2

 1. Systemy sterowania zapasami – podstawowe zasady realizacji odnawiania zapasów magazynowych
 • System oparty na poziomie informacyjnym
 • System oparty na przeglądzie okresowym
 • Odnawianie zapasów asortymentu wolno rotującego
 • Zapasy w wybranych systemach logistycznych
  • MRP – planowanie potrzeb materiałowych
  • JiT – dokładnie na czas
  • QR i ECR – szybka reakcja i efektywna reakcja na zachowanie klienta
  • VMI – zarządzanie zapasami przez dostawcę
  • CPFR – wspólne planowanie, prognozowanie i odnawianie zapasów
 1. Zapas zabezpieczający i cykliczny – charakterystyka i metody regulowania wielkości podstawowych rodzajów zapasów
 • Poziom obsługi klienta jako czynnik wpływający na wielkość zapasu
 • Od czego zależy i jak obliczać zapas zabezpieczający
 • Optymalizacja zapasu cyklicznego
 • Ekonomiczna wielkość zamówienia
 1. Rola i możliwości systemów ERP w procesie zaopatrzenia i zarządzaniu zapasami.
 • Główne wady i zalety systemów ERP
 • Moduł MRP – istota funkcjonowania jego mechanizmu
 • Rola struktur materiałowych dla prawidłowego funkcjonowania MRP
 • Dane niezbędne dla uruchomienia MRP – kluczowe parametry
 • Produkty kalkulacji MRP i ich wpływ na pracę działu zakupów.