Zadzwoń: + 48 694 452 380 - mail: biuro@akademia.produkcji.pl

Metody rozwiązywania problemów w firmach produkcyjnych.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów w firmach produkcyjnych

Szkolenie dwudniowe

 Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami stosowanymi do rozwiązywania problemów. Forma warsztatowa szkolenia pozwoli uczestnikom na przećwiczenie prezentowanego materiału.

Cele szkolenia

 • Poznanie usystematyzowanego sposobu identyfikacji i opisu problemów.
 • Poznanie przydatnych narzędzi do analizy przyczyn i rozwiązywania problemów.
 • Nauczenie się przydatnych metod kreatywnego myślenia.
 • Poznanie narzędzi do priorytetyzacji problemów oraz oceny możliwych rozwiązań.
 • Zdobycie wiedzy o skutecznym przygotowaniu i wdrażaniu w życie wypracowanych rozwiązań.

Korzyści z szkolenia

Po szkoleniu uczestnicy będą mogli samodzielnie:

 • metodycznie rozwiązywać problemy,
 • zidentyfikować i opisać problem oraz dokonać jego analizy,
 • kreatywnie opracować pakiet potencjalnych  rozwiązań problemu i dokonać wyboru rozwiązania optymalnego na podstawie oceny
 • skutecznie zastosować w praktyce poznane narzędzia

 

Program szkolenia  

Praca w zespole

 • znaczenie zespołu przy rozwiązywaniu problemów
 • znaczenie lidera/moderatora w rozwiązywaniu problemów
 • budowanie zespołu
 • zasady pracy w zespołów

Kreatywne narzędzia do rozwiązywania problemów

 • bariery i ograniczenia przy znajdowaniu rozwiązań
 • zasady kreatywności
 • ćwiczenia z użyciem kreatywnych metod rozwiązywania problemów:
  • Kapelusze E. de Bono
  • Piramida skojarzeń
  • Kości i karty opowieści
  • Słowo lateralne

Standardowe narzędzia do rozwiązywania problemów

 • metodologia rozwiązywania problemów
 • PDCA – cykl Deminga jako podstawa racjonalnego działania
 • Ćwiczenia z użyciem narzędzi rozwiązywania problemów
  • Burza mózgów
  • Philpis 623
  • Diagram Ishikawy
  • Diagram Pareto
  • Histogram
  • 5 Why
  • 5W2H

Metody rozwiązywania problemów

 • Raport A3
 • Raport 8D

Wdrażanie rozwiązań i koordynacja działań

 • zmiana nawyków
 • demografia zmiany
 • zarządzanie zmianą

Zobacz również