Zadzwoń: + 48 694 452 380 - mail: biuro@akademia.produkcji.pl

JISHUKEN – Warsztaty usprawniające w miejscu pracy                                                                                                                             Pobierz  PDF

Warsztaty usprawniające w miejscu pracy, to idea która narodziła się w Japonii w zakładach Toyoty.

Japończycy taki sposób usprawnień nazywają JISHUKEN (自主研).

Ramy działań usprawniających podczas JHISHUKEN są z góry określone: procedury postępowania i czas trwania. Natomiast rezultaty wynikają z pracy zespołu.

Działania JISHUKEN są zawsze wcześniej zaplanowanie i starannie dobiera się uczestników. Ważne jest by nie zabrakło decydenta którzy ułatwi i umożliwi wprowadzenie zmian.

A cel takich działań jest dwuczłonowy. Z jednej strony nauka i rozwój pracowników, budzenie w nich poczucia że wszystko można usprawnić. Z drugiej strony chodzi tu o szybkie wprowadzenie usprawnień w życie. Namierzenie potencjału, wykreowanie rozwiązania, podjęcie decyzji i działanie. Tak aby pomysły można było wprowadzić, sprawdzić , poprawić i ustalić standard jeszcze podczas trwania warsztatów usprawniających.

Warsztaty JISHUKEN to prawdziwe wyzwanie i ciężka praca dla uczestników. Nagrodą są rezultaty. Zaskakujące swoją prostotą i korzyściami dla firmy rozwiązania wynikające z pracy zespołu. Bardzo często uczestnicy JISHUKEN podczas trwania warsztatów nie wracają do domu, czas spędzają wspólnie, w miejscu pracy i w hotelu nieustanie pracując nad zadaniem które sobie wyznaczyli.

Kluczowymi momentami działań usprawniających jest ogłoszenie przed dyrekcją lub zarządem firmy celów działań i spodziewanych efektów. Oraz w dniu ostatnim warsztatów prezentacja przed tymi samymi osobami, osiągniętych wyników.  Takie postępowanie wywołuje w zespole dodatkową motywację do ciężkiej pracy i daje poczucie uczestnikom warsztatu że, są osoby firmie dla których ta ciężka paca ma znaczenie.


Brak 5SBrak 5S_biuroBrak 5S_hala

 

Jak wygląda ogólny schemat działań usprawniających w miejscu pracy?:


Dzień 0 – przygotowanie przed warsztatami

Wytypowanie zespołu (do 5 – 10 osób) i leadera grupy.

Ustalenie obszaru działania grupy

Wstępne określenie celów poprawy

Ustalenie terminu działań

Zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji celów


Dzień I – szkolenie

Identyfikacja strat:

  • 7 strat
  • Badania migawkowe
  • Diagram Spaghetti
  • VSM – Mapowanie strumienia wartości

5S – efektywna organizacja stanowiska pracy

Metodyka SMED

Czas taktu, czas cyklu

Balansowanie obciążenia

Standaryzacja

Zarządzanie wizualne

System pchany a system ciągniony

OPF – przepływ jednej sztuki

System Kanban

Heijunka – poziomowanie i różnicowanie produkcji

Rozwiązywanie problemów- omówienie narzędzi:

  • Metoda 5W-2H
  • Metoda Diagram Ishikawy
  • Metoda 5xWhy
  • Metoda Burzy mózgu
  • Plan działania i realizacja
  • Raport A3

Dzień II – badanie

Analiza przebiegu  procesu

Analiza Czasu Cyklu

Analiza stanowisk pracy

Analiza przepływów logistycznych

Zespół zbiera pomysły poprawy procesu.

Ustanowienie celu działań i mierników sukcesu

Prezentacja i ogłoszenie celu

Opracowanie rozwiązań


Dzień III – działanie

Poprawa stanowisk pracy

Wdrożenie 5S+

Ustalenie metody zasilania materiałowego linii

Wdrażanie „szybkich ulepszeń”


Dzień IV – walidacja

Finalizowanie ulepszeń

Wdrożenie standardowej pracy

Szkolenie pracowników z nowych metod/procedur

Przeprowadzenie pomiarów czasu cyklu, itp.. – aby udowodnić ulepszenia.

Weryfikacja celów


Dzień V – celebracja

Ustanowienie 30-dniowej listy akcji – PDCA

Przygotowanie prezentacji

Prezentacja wyników, wyciągnięcie wniosków i omówienie wyzwań w przyszłości

Celebracja!


Wizualizacja_MagazynmagazynWizualizacja_regałwizualizacja_zleceń


Program warsztatów każdorazowo dostosowywany jest do potrzeb firmy i rodzaju działalności prowadzonej przez firmę.

Zapraszamy Państwa do zorganizowania warsztatów usprawniających w miejscu pracy w swojej firmie. Będzie to ciekawe doświadczenie, które pobudzi zespół do działania i da przekonanie, że wprowadzanie zmian i udoskonalanie stanu obecnego jest możliwe, bez używania znacznych środków finansowych.

Takie warsztaty to znaczny zastrzyk energii i wiedzy dla zastałych i skupionych na bieżących zadaniach zespołach. Ale też doskonała okazja by w firmie rozpocząć nowy etap, oparty o ciągłe doskonalenie.

Warsztat przeznaczony jest dla zespołu liczącego od 5 do 10 osób.

Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych trenerów z wieloletnią praktyką zarówno w zarządzaniu jaki w obszarze Lean Manufacturing.

Całkowity koszt warsztatu to 15 000 zł Netto

Bardzo często się zdarza, że podczas warsztatów wypracowujemy usprawnienia wielokrotnie przewyższające ten koszt.


Zapraszam do kontaktu i ustalenia warunków współpracy:

Andrzej Białek

Tel: 694 452 380

e-mail: andrzej.bialek@akademia.produkcji.pl

www.akademia.produkcji.pl


Oferujemy także wsparcie i doradztwo po zakończeniu warsztatu.

Pobierz ofertę na te warsztaty  w wersji PDF

Podsumowanie:

Plusy (+) Minusy (-)
Namacalne efekty w miejscu pracy

 

Trzeba wydać pieniądze na warsztat – 15000 zł
Zaangażowanie pracowników

 

Pracownicy przez 5 dni nie będą poświęcać 100% czasu na prace
Przekonanie że „ U nas też się da”

 

Wiedza przekazana w praktyczny sposób – On the Job trening.

 

Nauka wyciągania wniosków z niepowodzeń i doskonalenia systemu

 

Integracja pracowników przy wspólnym wyzwaniu

 

Wiedza jak samemu organizować warsztaty w przyszłości

 

Poznanie podstawowych narzędzi Lean Manufacturing

 

Bardzo duża szansa że pieniądze wydane na warsztat, zwrócą się z nawiązką

 

Impuls do zmian w firmie

 

Stworzenie przez uczestników planu działań  – poprawy w najbliższym czasie