Zadzwoń: + 48 694 452 380 - mail: biuro@akademia.produkcji.pl

5S – efektywna organizacja środowiska pracy.

5S – efektywna organizacja środowiska pracy

Szkolenie dwudniowe

 Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy pracowników z zakresu filozofii szczupłego zarządzania a przede wszystkim zasad organizacji miejsca pracy opartego na filozofii 5S. Chcemy wzbudzić w uczestnikach silną motywację i zaangażowania do działań usprawniających miejsce pracy. Zapoznać z najbardziej efektywnym sposobem wdrożenie 5S.

Po szkoleniu uczestnik:

Będzie w stanie dostrzec straty występujące w jego miejscu pracy,

Będzie umiał określić jakie elementy należy poprawić, aby zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty pracy,

Będzie rozumiał proces ciągłego doskonalenia i konieczność nieustannej pracy nad stanem obecnym, doskonalenia standardów pracy, środowiska pracy i siebie,

Będzie wiedział jak wdrożyć krok po kroku zasady 5S w swoim miejscu pracy.

Będzie umiał monitorować postępy w wydajności i reagować nieprawidłowe zachowania.

Program szkolenia                                                                                 

Dzień I

Wprowadzenie

filozofia Lean Manufacturing – wprowadzenie do filozofii szczupłego zarządzania. Cele, efekty, narzędzia.

7 strat

prezentacja 7 strat na przykładach z innych firm

ćwiczenia w grupach – audyt miejsca pracy na postawie formularza audytywnego 5S; wypisanie i prezentacja strat  występujących w miejscu pracy uczestników

5S –wprowadzenie  i zarys ogólny

korzyści z wdrażania systemu 5S

najczęstsze typu oporu wobec wdrażania polityki 5S

ćwiczenie na zrozumienie korzyści – „liczby”

5S – jako projekt usprawniający prace w firmie

zapewnienie udziału kierownictwa

wybór obszaru docelowego

stworzenie zespołu wdrożeniowego

wybór wskaźników i określenie wartości wyjściowych

sporządzenie dokumentacji fotograficznej

sporządzenie listy kontrolnej problemów do analizy

tablica informacyjna projektu

Dzień II

Filar pierwszy – selekcja

znaczenie selekcji

problemy których unikniemy wdrażając selekcję

określenie kryteriów selekcji

przygotowanie obszarów przechowywania

czerwone etykietki

ocena przydatności

dokumentacja wyników akcji

Filar drugi – systematyka

znaczenie systematyki

problemy, których unikniemy wdrażając systematykę

przykłady wprowadzenia systematyki z innych firm

ćwiczenie– propozycje systematyki w Twoim miejscu pracy

Filar trzeci – sprzątanie

znaczenie sprzątania, sprzątanie to zarazem przegląd

problemy jakich unikniemy wdrażając sprzątanie

przykłady działań i dokumentów z innych firm

Filar czwarty – standaryzacja

znaczenie standaryzacji

ćwiczenie – standaryzacja czynności

trzy elementy standaryzacji

arkusze pracy standaryzowanej

problemy jakich można uniknąć wdrażając standaryzację

Filar piąty – samodyscyplina/samodoskonalenie

znaczenie samodyscypliny

tworzenie warunków do utrzymania osiągniętych wyników

narzędzia i metody zachowania samodyscypliny i samodoskonalenia – wizualizacja, audyty, kanban, kaizen, wizyty menadżerskie, budowanie i budzenie świadomości, motywowanie,

ćwiczenie – tworzenie arkusza do audytowania miejsca pracy

Podsumowanie

– quiz wiedzy dla uczestników

– ankiety z szkolenia

Zobacz również