Zadzwoń: + 48 694 452 380 - mail: biuro@akademia.produkcji.pl

Design of Experiment (DOE) – wprowadzenie do planowanych eksperymentów..

 

Design of Experiment (DOE) – wprowadzenie do planowanych eksperymentów.DoE projektowanie eksperymentów

 

Opis szkolenia:

Tradycyjne, szeroko stosowane podejście do eksperymentowania wymaga zmiany jednego czynnika w czasie, przez co proces eksperymentowania jest nieefektywny, niepraktyczny, prowadzi do sub-optymalizacji systemu i nie jest w stanie opisać skomplikowanych relacji między parametrami procesu (interakcji). Alternatywą do tradycyjnego podejścia są planowane eksperymenty (ang. ów. Stosowanie planowanych eksperymentów pozwala na efektywne zdobywanie wiedzy przez organizację i wykorzystywanie tej wiedzy w celu osiągnięcia innowacji i konkurencyjności, a w rezultacie poprawę wyników finansowych.

Organizacja która chce usprawniać swoje produkty i procesy, potrzebuje pracowników, którzy są zdolni planować i przeprowadzać eksperymenty w celu podejmowania najlepszych decyzji.

Podstawą szkolenia jest Metoda Naukowa czyli proces indukcji i dedukcji gdzie eksperyment jest podstawą do walidacji stawianych hipotez.

Większość modułów ma charakter ćwiczeń praktycznych wzbogaconych o własne przykłady (case study), co pozwala uczestnikom aktywnie uczestniczyć w szkoleniu oraz efektywnie zdobywać wiedzę dzięki której będą rozwiązywać obecne i przyszłe problemy organizacji.

 

Program szkolenia:  

Dzień 1 :

  • Wprowadzenie do zmienności

– podstawowe statystki,

– model zmienności naturalnej i specjalnej

  • Wprowadzenie do eksperymentowania
  • Porównanie różnych podejść do eksperymentowania

– Trial & Error,

– OFAT

– DOE

  • Planowanie eksperymentu:

– walidacja systemu pomiarowego (metoda GRR X-R lub ANOVA)

– wybór metryk

– wybór czynników i ich poziomów

  • Eksperyment pełno-czynnikowy (ang. Full Factorial Design)

– konstrukcja i analiza (praktyczna, graficzna i ilościowa)

 

Dzień 2 :

  • Eksperyment Ułamkowy (ang. Fractional Factorial Design)

– konstrukcja i analiza eksperymentu

– ryzyko i zalety stosowania eksperymentów ułamkowych

– strategie

  • Analiza i wnioskowanie

– co wpływa na to, że wyciągnięte na podstawie eksperymentu wnioski sprawdzą się w praktyce produkcyjnej?

– skąd wiedzieć, że rozwiązanie które znaleźliśmy jest optymalne i zaprowadzi nas do oczekiwanych rezultatów?

  • Ćwiczenia praktyczne podczas których uczestnicy samodzielnie planują, przeprowadzają i analizują eksperymenty, dzięki czemu mogą zweryfikować i zastosować w praktyce wiedzę zdobytą podczas szkolenia.

 

Informacje dodatkowe:

Czas trwania szkolenia: 16 h szkoleniowych – 2 dni

Pobierz opis w pliku PDF