Zadzwoń: + 48 694 452 380 - mail: biuro@akademia.produkcji.pl

Koordynator Lean.

Koordynator Lean

Szkolenie pięciodniowe

 

Korzyści ze szkolenia:

Firmy podążające drogą Lean dążące do optymalizacji i doskonalenia działań czy procesów często powołują Koordynatora Lean, osobę odpowiedzialną za proces wdrażania narzędzi Lean w Firmie. Do głównych zadań koordynatora lean należą:

 • Przeprowadzanie akcji optymalizujących
 • Moderowanie zespołów pracujących nad bieżącym rozwiązywaniem problemów
 • Koordynowanie inicjatywy pracowników w celu polepszania standardów – koordynowanie systemu sugestii

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym przejściu procesu certyfikacji  uczestnik jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia projektów leanowskich.

Program szkolenia oparty jest na grze edukacyjnej  i  obejmuje niezbędną wiedzę  wraz z przykładami działań z innych organizacji. W szkoleniu zostaną poruszone najistotniejsze problemy z jakimi spotyka się koordynator Lean w swojej codziennej pracy. Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonych trenerów praktyków, którzy wykorzystują filozofię Lean w codziennej pracy w organizacjach produkcyjnych.

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla managerów, kierowników, specjalistów oraz wszystkich osób które w przyszłości będą zajmować się lub zajmują się  koordynacją procesów szczupłego zarządzania.

 

Program szkolenia                                                                                           

 Dzień I

 1. Wprowadzenie – cele szkolenia
 2. Strategie i założenia Lean Manufacturing
 3. Identyfikacja strat
 4. Narzędzia Lean Manufacturing
 5. Etapy wdrożenia Lean
 • Gra symulacyjna – część I (symulacja tradycyjnego procesu produkcyjnego, z jego wadami i zaletami. Każda część gry kończy się podsumowaniem liczbowym wyników osiągniętych przez uczestników, oraz dyskusją co stanowiło problem w realizacji celu.)
 1. 5S- Jak zorganizować efektywnie stanowisko pracy?
 • Warsztat – 'pokazanie efektu wprowadzenia 5S
 • Etapy wdrożenia sytemu 5S
 • Promocja i ustalenie polityki wprowadzania 5S w zakładzie produkcyjnym
 1. VSM – Mapowanie strumienia wartości
 • Identyfikacja marnotrawstwa i wyznaczenie celu
 • Metodologia postępowania w VSM
 • Symbole i elementy graficzne mapy
 • warsztat – „Mapa stanu obecnego” (tworzenie mapy stanu obecnego na podstawie sytuacji początkowej w grze symulacyjnej)
 • Mapa stanu przyszłego
 • Warsztat – tworzenie mapy stanu przyszłego dla symulowanego procesu z gry.

Dzień II

 1. Gra symulacyjna – cześć II (wprowadzenie narzędzia 5s)
 2. Jak zmienić wielkość partii produkcyjnej, by dostosować się do zmieniających się wymagań rynku?
 3. Metodyka SMED
 • Zasady przezbrojenia metodą SMED
 • Jak usprawnić operacje przygotowawcze?
 • Jak rozróżnić czynności zewnętrze od wewnętrznych?
 • Analiza czynności przygotowawczych
 • Korzyści dla przedsiębiorstwa i pracownika z zastosowania SMED
 • Warsztat SMED dla stanowisk z gry symulacyjnej
 1. Czas taktu, czas cyklu
 2. Balansowanie obciążenia

Dzień III

 1. Gra symulacyjna – część III (Optymalizacja wielkości partii produkcyjnej, wprowadzenie szybkich przezbrojeń, balansowanie stanowisk roboczych)
 2. Proces produkcyjny według filozofii Lean
 3. System pchany a system ciągniony
 4. OPF – przepływ jednej sztuki
 5. System Kanban
 6. Heijunka- poziomowanie i różnicowanie produkcji
 7. Gra symulacyjna – część IV (uczestnicy szkolenia wprowadzają w symulowanym procesie model produkcji zapewniający satysfakcje klienta)

Dzień IV

 1. Struktura organizacyjna w Lean
 2. Hoshin Kanri – zarzadzanie w Lean
 3. PDCA/SDCA
 4. Genchi Genbuts
 5. Zarzadzanie wizualne
 6. Filozofia Kaizen
 • Kaizen – proces nieustannego doskonalenia.
 • Jak szukać możliwości usprawnienia organizacji?
 • System sugestii indywidualnych,
 • Koła jakości
 • Warunki konieczne do odniesienia sukcesu przy wdrożeniu filozofii Kaizen w organizacji

Dzień V

 1. Praca w grupie – zarządzanie i przewodzenie zespołami
 2. Rozwiązywanie problemów- omówienie i przećwiczenie narzędzi:
 • Metoda 5W-2H
 • Metoda Diagram Ishikawy
 • Metoda 5xWhy
 • Metoda Burzy mózgu
 • Plan działania i realizacja
 1. Raport A3
 2. Zarządzanie zmianą – jak skutecznie przekonać do zmiany i wprowadzić zmianę w organizacji?
 3. Podsumowanie i powtórzenie całości materiału
 4. Egzamin końcowy
 5. Zakończenie