Jak porażkę przekuwać w sukces.

Niepowodzenia to często konsekwencje robienia czegoś nowego. Nie są czymś złym, wręcz przeciwnie, powinniśmy uważać je za cenny dar. Mogą być one źródłem korzyści dla firmy gdy zastosuje się odpowiednie podejście.  Porażka jest mniej bolesna gdy uda się z niej wydobyć maksimum korzyści.

Aby z porażek i błędów czerpać w firmie korzyści należy wykorzystać trzy kroki:

  1. Uzyskaj zobowiązanie pracowników, że będą zastanawiali się nad zdarzeniami, zadaniami, projektami w których nie udało się uzyskać zamierzonego celu. To najtrudniejszy krok. Możesz zacząć od tego, że zaczniesz mówić głośno o swoich porażkach i chwalić się z uzyskanych w skutek błędu wniosków. Takie działanie ośmieli innych do podjęcia zobowiązania.
  2. Wprowadź systematyczne, krótkie, cotygodniowa spotkania w zespołach podczas których pracownicy odpowiedzą na pytania: Co poszło nie tak? Jakie poniosłem z tego tytułu koszty? Czego się nauczyłem? Wszyscy szybko zauważą, że porażki przyczyniają się do ich osobistego rozwoju. A opowiadanie o nich rozładowuje napięcia panujące w grupie.
  3. Zadbaj o rozpowszechnienie najbardziej cennych nauk wynikających z porażek. Możesz raz w tygodniu wysyłać e-maila do wszystkich w firmie. Takie podejście z pewnością wzbudzi zainteresowanie innych osób i rozpowszechni ideę celebrowania doświadczeń.

Czujesz się zaskoczony taką propozycją. Postępując w ten sposób nie będziesz pierwszy. Wiele czołowych firm podjęło już taką inicjatywę:

– NASA – przyznaje nagrodę „Lean Forward, Fail Smart” dla swoich pracowników link

–  TATA Group – ma program „Dare to Try”  w którym w 2013 roku o nagrodę walczyło 240 zgłoszonych kandydatów link

– GREY (amerykańska agencja rekalamowa) przyznaje nagrodę „Heroic Failure” link

Bo gdy coś poszło źle, to nadarza się okazja, aby podważyć swoje dotychczasowe założenia i odpowiednio skorygować działania w przyszłości. Czemu tej okazji nie wykorzystać skoro wykorzystują ją inni? Pomyśl jak daleką przed tobą będą ci którzy wykorzystają a nie ukryją swoje porażki.