Poka-yoke, czyli jak uniknąć błędów w procesie

Dzisiaj szkolimy w firmie z branży maszyn rolniczych z Poka-yoke.

Szkolenie składa się z wykładów wraz z dyskusją moderowaną oraz warsztatów. Zajęcia prowadzone są w ciągu 1 lub 2 dni. Wykłady i dyskusja obejmują 2-4 godzin lekcyjnych, a warsztaty 6-12 godzin lekcyjnych. Szkolenie ukierunkowane jest na omówienie i przećwiczenie najważniejszych zasad projektowania i wdrażania rozwiązań eliminujących możliwość popełnienia błędu w procesie

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom  korzyści z wprowadzenia rozwiązań zapobiegających błędom w procesie, przekazanie wiedzy na temat zabezpieczeń poka-yoke oraz praktyczne przećwiczenie zasad projektowania i wdrażania systemu korekty błędów.

Zawartość merytoryczna szkolenia:

MODUŁ I – WSTĘP TEORETYCZNY (1-2 h)

 1. Wprowadzenie do poka-yoke
  1. Definicja
  2. Dwa podejścia do poka-yoke
  3. 7 zasad
  4. 4 typy metody kontroli błędów
 2. Omówienie potencjalnych przyczyn powstawania błędów i roli poka-yoke w systemie zapewnienia jakości.
 3. Prezentacja przykładowych rozwiązań poka-yoke
 4. Nadzór nad systemem korekty błędów (metody weryfikacji systemu).
 5. Omówienie etapów projektowania i wdrażania systemu korekty błędów

MODUŁ II – ZAJĘCIA WARSZTATOWE (6-12 h)

 1. Podział uczestników na grupy robocze
 2. Wyznaczenie obszarów roboczych i przydzielenie ich grupom
 3. Praca w grupach na hali produkcyjnej – opracowanie rozwiązań poka-yoke

w rzeczywistych warunkach produkcyjnych

MODUŁ III – PODSUMOWANIE WARSZTATÓW (1-2 h)

 1. Przygotowanie dokumentacji stanowiskowej dotyczącej nowych rozwiązań poka-yoke
 2.  Opracowanie raportów podsumowujących projekty grupowe
 3.  Zaprezentowanie i omówienie wykreowanych przez grupy rozwiązań
 4.  Opracowanie planu działań po warsztatach

Adresaci szkolenia:

 • Kierownicy, liderzy, operatorzy liniowi
 • Specjaliści odpowiedzialni za doskonalenie procesów

Wymagania do szkolenia:

Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy powinni zapoznać się z kilkoma przykładami urządzeń poka-yoke już stosowanymi w zakładzie oraz wstępnie wyznaczyć obszary działań warsztatowych, w których występuję podwyższone ryzyko występowania błędów w procesie.