Co powoduje że organizacja osiąga słabe wyniki?

Być może największa przeszkodą w sprawnym funkcjonowaniu firm i osiąganiu ponadprzeciętnych wyników w realizacji codziennych zadań są relacje, zależności pomiędzy poszczególnymi działami ( jednostkami funkcjonalnymi).

O co chodzi?

Struktura organizacji nawet w małych firmach jest budowana w formie piramidki. Pracownicy, liderzy, menadżer- dział produkcji. Pracownicy, liderzy, menadżer – dział logistyki. Pracownicy, liderzy, menadżer – dział UR. Powstają bastiony funkcjonalne, w których bronimy swojej twierdzy:

– Ja nie wtrącam się do twojej działki. Ty nie ingerujesz w moją – menadżerowie posiadają autonomie

– Jesteśmy oceniani za wyniki osiągnięte w naszej twierdzy – chcemy być lepsi od innych

– Jesteśmy zachęcani do konkurencji między twierdzami – nie dzielimy się nasza wiedzą

– Musimy być twardzi, silni i niezależni. – nie tworzymy modeli współpracy i współzależności

Co z tym zrobić?

Jednym z rozwiązań są Zespoły priorytetowe. To rozwiązanie nie niszczy piramidki hierarchicznej w firmie lecz pozwala radzić sobie z jej słabościami. Zespoły priorytetowe składają się z menadżerów organizacji, którzy spotykają się systematycznie i ustalają wspólne działania. Każda nowa inicjatywa musi być zatwierdzana przez cały zespół. A inicjatywy proponowane są po analizie potencjalnych problemów i wpływu na wszystkie obszary.

Drugie rozwiązanie. Wymagające już znacznych zmian w hierarchii organizacji (szczególnie tej średniego szczebla), dotyczy wyznaczania liderów strumienia wartości. Lider strumienia wartości to taki menadżer, który odpowiada za wytwarzanie danego produktu, czy rodziny produktu od początku do końca. Czyli od przyjęcia materiałów do produkcji po wysyłkę do klienta gotowego i spakowanego wyrobu. Taka osoba odpowiedzialna jest za funkcjonowanie maszyn w jej obszarze, za projektowanie zmian, za kontakt z klientem, czy reklamacje. Taka osoba nie tworzy już lokalnych optimów, ona dba by droga od materiału do gotowego produktu była jak najmniej zawiła i jak najkrótsza.